Vizyonumuz ve Misyonumuz

Saint-Joseph Lisesi; 148 yıllık tarihi ile, öğrencileri, öğretim üyeleri ve mezunları ile Türkiye’nin önde gelen kurumlarından birisidir.

Saint-Joseph Lisesi’nin kendisini dünya standartlarında bir boyutta geliştirebilmesi ve SJ camiasının ülke standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunabilmesi için tüm SJ’lilere önemli görevler düşmektedir.

SJD olarak vizyonumuz, Türk toplumunun bilimsel, kültürel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek amacıyla; Saint-Joseph Lisesi’nde okumuş ve mezunları arasında sosyal alanda kaynaşmış bir birlik kurmak, kardeşlik, dayanışma, beraberlik gibi ortak tarihi değerlerin korunmasını sağlamak ve Saint-Joseph Lisesi´nin saygınlığı artırarak ismini daima yüceltmektir.

SJD’nin misyonu, SJ’de okumuş olanları ve mezunları birbirlerini, Saint-Joseph Lisesi ve Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı (SAJEV) ve okulları ile, kısacası tüm Saint-Joseph Camiasını sürekli bağlantı içinde tutmak, SJ Lisesi’nin Türkiye ve uluslararası platformda önde gelen bir eğitim kurumu olması yönünde atılacak adımlarda üyelerinin üzerine düşecek görevlerin organize edilmesini ve yerine getirilmesini sağlamak, ortak buluşma noktası olmak, üyeler arasında sevgi ve saygı bağlarını devam ettirmek, burs ve sosyal yardımlar ile bu birlikteliği en üst düzeyde tutarak, maddi ve manevi dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, iletişimi artırmaktır.