Başkan’ın Mesajı

Saint – Joseph’liler Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Quartier’nin son sayısının ardından girdiğimiz yaz döneminin keyifli ve dinlendirici geçmiş olduğunu ümit ediyorum.

Kısa süre önce okulumuza uzun yıllar hizmette bulunan, kalbimizde çok özel bir yere sahip öğretmenimiz Mişel Tagan’ı kaybetmek bizi derinden sarstı. Sevgili ailesine sabır, camiamıza baş sağlığı diliyorum. Kendisi adına bir anma gecesi hazırlamakta, adını yaşatmak üzere çeşitli önerilerimizi bu gecede size sunmayı planlamaktayız. Bu özel günde sizinle birlikte olabilmeyi dileriz.

Genç, dinamik ve sorumluluk sahibi bir yönetim kuruluna sahip olmanın avantajlarını yaz döneminde yaşadık. Tüm toplantılarımızı neredeyse eksiksiz bir şekilde gerçekleştirerek önemli projeleri hayata geçirme imkanı bulduk. Yönetim kurulu üyelerimize ve farklı uzmanlık alanlarında önemli katkılarda bulunan “yönetim kurulu destek ekibimize” çok teşekkür ederim. Öneri ve görüşler sunarak aramıza katılan üyelerimiz bu alanlarda sorumluluk alarak önemli katkılarda bulunmaktalar. Diliyorum ki gelecek dönemde bu motivasyonumuzu koruyarak Saint-Joseph’liler Derneği’nin başarılı çizgisini daha yukarılara taşıyabileceğiz.

İş hayatına atılırken yaşamış olduğumuz zorlukları yeni mezunlar tatmasın arzusundayız. Bu amaçla “Jeunes Entrepreneurs de Saint-Joseph” Eylül 2017 itibarı ile faaliyetlerine başladı. Derginin ilerleyen sayfalarında detaylarını bulabileceğiniz kulüp, Genç Başarı Vakfı ve Yenibir Lider kuruluşları işbirliğinde, öğrencilerimizi girişimcilik atmosferinin bir üyesi haline getirmeyi ve bu konuda gerekli donanımı sağlamayı amaçlıyor. Bu vesile ile yakın işbirliği ve yapıcı yaklaşımı nedeniyle okul müdürümüz Mr. Paul George’a teşekkürü bir borç biliyorum.

Dernek faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde üye aidatları önem taşımakta. Bu tutarların toplanmasında mesailerinin önemli bir bölümünü kullanmak durumunda kalan ofis çalışanlarımıza destek olmanızı rica ediyoruz. Bu noktada hatırlatmak isterim ki Saint-Joseph’liler Derneği üyeliği Moda’da bulunan sosyal tesislerin kullanımının ötesinde bir güç ve değerdir. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak dernek üyelerimizi her ortamda bir arada tutmak temel amacımız. Dolayısıyla yurt dışında da olsanız, profesyönel hayatınız size fazla zaman da bırakmasa lütfen derneğimizin bir üyesi olarak güç almaya, güç vermeye devam ediniz.

Amacımız cüzi yönetim giderlerinden arttırdığımız her lirayı eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitim bursu olarak kurumumuza döndürmek. Yapılan değişiklik ile oluşturduğumuz burs fonunu okulumuza sunarak okul yönetimimizin yönergesi ile bu kaynağı en etkin şekilde kullanmayı amaçladık. İnternet sitemizde yer alan banka hesabına basit bir işlemle ile yapacağınız düzenli bağışlar da bu çalışmaya güç katacaktır.

2017-2018 döneminin Saint-Joseph ve SAJEV eğitim kurumları için yeni başarılara vesile olmasını diler, camiamızda dayanışmanın, sevgi ve saygının en üst  düzeye çıkmasına yönelik çalışmalarımızda bize olan desteğinizin devamını ümit ederim.

Sevgi ve saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Güray Karacar