Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2018 Pazar Saat 13:00

11 Mart 2018 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Tüzüğümüz gereği ikinci toplantı, yeter sayısı aranmaksızın 25 Mart 2018 Pazar günü saat 13:00’de Saint- Joseph Lisesi Tiyatro Salonu’nda yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin teşriflerini bekleriz.
GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama,
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
  3. Divan Kurulu Seçimi ve Divan Kurulu’na toplantı tutanaklarının imzası için yetki verilmesi,
  4. Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerinin sunulması,
  5. Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan Denetim raporlarının sunulması,
  6. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporları üzerinde görüşme ve kurulların ibrası,
  7. 2018 ve 2019 yılı aidatlarının tespiti,
  8. Gelecek dönem bütçe taslağının görüşülmesi, onaylanması ve Yönetim Kurulu’na fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,
  9. Öneri ve dilekler,
  10. Kapanış.